Τουρισμός Υπαίθρου:

“Τhrough Nature…You Create The Experience”

Ανάμεσα σε φύση ο ταξιδιώτης-επισκέπτης «δημιουργεί την εμπειρία» και έρχεται σε άμεση επαφή με το παραγωγικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον της υπαίθρου. Αλληλεπιδρά με όλο το φάσμα των τοπικών κοινωνιών, ηθών και αξιών και βοηθά στην εξωστρέφεια αυτών και την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη τους. Στον Τουρισμό Υπαίθρου υπάγεται ουσιαστικά κάθε μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που έχει ως σκοπό την δημιουργία περιεχομένου και δράσεων μέσα στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον προωθώντας παράλληλα και την αειφορία και την βιωσιμότητα. Η συγκεκριμένη μορφή θεματικού τουρισμού περιλαμβάνει την παροχή επιχειρηματικά οργανωμένων τουριστικών υπηρεσιών και αγαθών οι οποίες διακρίνονται στις εξής:
1.Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης οι οποίες δεν αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία του κάθε τόπου
2.Διοργάνωση γιορτών και εκδηλώσεων στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές με βάση τα τοπικά έθιμα, τον τοπικό πολιτισμό και τις τοπικές παραδόσεις .
3.Παροχή υπηρεσιών επίδειξης, ενημέρωσης, παρακολούθησης ή συμμετοχής σε δράσεις, ενέργειες ή δραστηριότητες που προωθούν την επαφή του επισκέπτη-τουρίστα με την ύπαιθρο όπως:

α) Γαστρονομικές συναντήσεις με τα τοπικά προϊόντα να πρωταγωνιστούν β) Αγροτική ζωή και αγροτική παραγωγή (αγροτουρισμός) γ) Διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων