Θρησκευτικός και προσκυνηματικός τουρισμός

“Let Your Soul Choose…”

Μία ιερότητα και μία άπλετη γαλήνη απλώνεται σε κάθε σημείο της Ελλάδας με τον θρησκευτικό – Προσκυνηματικό θεματικό τουρισμό να διαθέτει την δυναμική να προβάλει και να προστατέψει την πλούσια πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά.

Μέσω της συγκεκριμένης μορφής το σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων σχετίζονται ουσιαστικά με τη πραγματοποίηση ταξιδιού μεμονωμένων ατόμων ή οργανωμένων ομάδων σε τόπους, χώρους και μνημεία θρησκευτικής σημασίας για λόγους θρησκευτικού,πολιτιστικού,εκπαιδευτικού και ενημερωτικούενδιαφέροντος.

Η Προσκυνηματική περιήγηση ενορχηστρώνει όλο το παραπάνω σύνολο των δραστηριοτήτων όταν διενεργείται με βασικό σκοπό ή το προσκύνημα ή την συμμετοχή σε θρησκευτικές τελετές/εκδηλώσεις ή την εκπλήρωση τάματος.