ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ:

“Flying over the  waves…”

«Όλη η Ελλάδα ένας Θαλάσσιος Τουρισμός…» Μία μορφή τουρισμού με ιδιαίτερη σημασία για την χώρα μας και με εξαιρετικά περιθώρια ανάπτυξης και εξέλιξης.
Οι καταγάλανες ελληνικές θάλασσες σε συνδυασμό με το μεγάλο μήκος των ακτών, τα αμέτρητα νησιά και τον μοναδικό ήλιο όλο τον χρόνο αποτελούν τα συστατικά εκείνα στοιχεία που ενισχύουν και προωθούν τον θαλάσσιο τουρισμό. Η μορφή αυτή θεματικού τουρισμού αναφέρεται ουσιαστικά στο σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο χώρο και στις ακτές μιας περιοχής υποδοχής τουριστών, με σκοπό την ψυχαγωγία και την πολιτισμική επικοινωνία. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα τουρισμού που χρησιμοποιεί ως μέσο το ιστιοπλοϊκό ή μηχανοκίνητο σκάφος – για την μετακίνηση του επισκέπτη – πελάτη – ναυταθλητή, με συνήθη χαρακτηριστικά την θαλάσσια διαδρομή, την επίσκεψη διαφόρων παράκτιων και νησιωτικών περιοχών, την διαμονή σε αγκυροβόλια (διαφόρων τύπων και κατηγοριών) σε διάφορες περιοχές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την προβολή όχι μόνον των εντυπωσιακών νησιών της Ελλάδα αλλά και των ποιο απόμερων παράκτιων περιοχών, του πολιτισμού τους και των εθίμων τους.
Το θαλαμηγό σκάφος, εκτός από χώρος καταλύματος και εστίασης, επιτρέπει και την ανάπτυξη μιας ποικιλίας δραστηριοτήτων αναψυχής όπως είναι η ηλιοθεραπεία πάνω στο σκάφος, η ερασιτεχνική αλιεία, η προσέγγιση σε δυσπρόσιτες από την ξηρά ακτές, η κατάδυση, η κολύμβηση σε απομονωμένους όρμους, το θαλάσσιο σκι, η περιήγηση κ.λπ.
Ο θαλάσσιος τουρισμός άρχισε να αναπτύσσεται στην Ελλάδα από την δεκαετία του ‘60. Αποτελεί παράγοντα κεφαλαιώδους σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και κυρίως γιατί συνεισφέρει στην ανάπτυξη περιοχών λιγότερο ευνοημένων, των οποίων η οικονομία βασίζεται κατά κύριο λόγο στη θάλασσα και την παράκτια ζώνη. Ο στόχος της ναύλωσης είναι η διαφορετικότητα του τρόπου μετακίνησης, η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του δρομολογίου αλλά και των χρονικών περιορισμών (με την επιφύλαξη καιρικών συνθηκών) και προβάλλει όχι μόνο την θαλάσσια και νησιωτική γεωμορφολογία, αλλά και τα κατά τους διάφορους τόπους στάσεων ελλιμενισμού, αξιοθέατα και χαρακτηριστικά, προβάλλοντας τον παράκτιο και θαλάσσιο πλούτο της χώρας και προάγοντας το ενδιαφέρον των τουριστών να έρθουν σε επαφή με τη νησιωτική Ελλάδα καθώς και τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες.