Συνεδριακός Τουρισμός

“Interaction…Contact…Innovation”

H ανάπτυξη και η συστηματική προβολή του συνεδριακού τουρισμού αποτελεί σπουδαίο εργαλείο για όλους τους τομείς της χώρας.

Ο Συνεδριακός Τουρισμός είναι θεματική μορφή τουρισμού που μπορεί με σωστή στρατηγική να αποφέρει σπουδαία οφέλη. Πρόκειται ουσιαστικά για τις οργανωμένες συναντήσεις ατόμων με κοινά ενδιαφέροντα, αντικείμενα ή επαγγελματικές ειδικότητες με απώτερο σκοπό την επιστημονική ενημέρωση και την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων μεταξύ των παρευρισκομένων στην εκδήλωση συνέδρων/ομιλητών.

Κατ’ επέκταση αποτελεί συνιστώσα του επαγγελματικού τουρισμού, μαζί με τα ταξίδια κινήτρων και τις εκθέσεις.  Αποβλέπει κυρίως στην προσέλκυση μεγάλου αριθμού επισκεπτών εντός λίγων ημερών σε συγκεκριμένο τοπικό προορισμό διευρύνοντας την τουριστική περίοδο και προβάλλοντας τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά (πολιτιστικά, υπαίθρου κ.α.)

Τα συνέδρια διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: σε τοπικά, εθνικά ή διεθνή και η θεματολογία τους ποικίλλει (ενδεικτικά μπορεί να είναι ιατρικά, επιστημονικά κ.α.). Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνουν διαλέξεις, διασκέψεις, ημερίδες, σεμινάρια, συναντήσεις, συσκέψεις, φόρουμ.

Μέσω του συνεδριακού τουρισμού ενδυναμώνεται η αλληλεπίδραση και ο διάλογος, η εξωστρέφεια και η καινοτομία, η επικοινωνία και η ανταλλαγή.