Γεωτουρισμός:

“Let Nature Speak To You”

Η επαφή με την φύση ενεργοποιεί δυναμικά και εκστατικά όλες τις ανθρώπινες αισθήσεις κάτι που σίγουρα επιδιώκει να πετύχει και ο γεωτουρισμός μέσω των δραστηριοτήτων που προτείνει.

Μία εναλλακτική μορφή τουρισμού με μότο Let Nature Speak to You και με κίνητρο την εμπειρία, την γνώση και την απόλαυση της γεωποικιλότητας και της γεωκληρονομιάς δημιουργεί για τον/την  ενδιαφερόμενο/η κάτι εξαιρετικά εντυπωσιακό με φόντο απλά το φυσικό τοπίο.

Βασίζεται στο γεωλογικό και γεωμορφολογικό περιβάλλον και αφορά στην περιήγηση, σε περιοχές ιδιαίτερου γεωλογικού ενδιαφέροντος (σε θέσεις γεωλογικών και γεωμορφολογικών μνημείων και σχηματισμών, απολιθωματοφόρες θέσεις, απολιθωμένα δάση, γεωμορφές, καρστικές δομές, σπήλαια και φαράγγια, αμμοθίνες, ακτές καθώς και σε κάθε άλλη μορφή γεώτοπου).

Ο Γεωτουρισμός προωθείται κυρίως  στις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί από την UNESCO ως Παγκόσμια Γεωπάρκα (τα Γεωπάρκα καθορίζονται στο Ν. 3937/2011) καθώς επίσης και σε περιοχές ιδιαίτερου ή και αναγνωρισμένου οικολογικού, πολιτισμικού και ανθρωπογενούς ενδιαφέροντος.

Eίναι εξαιρετικά σημαντικό να σημειωθεί πως για να αποτελέσει ο γεωτουρισμός μια βιώσιμη επιλογή πρέπει ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών, η μετέπειτα λειτουργία τους και επίσης η έρευνα της αγοράς να εστιάζουν σε κριτήρια περιβαλλοντικής, κοινωνικής και πολιτιστικής βιωσιμότητας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα διαταραχτεί από την διακίνηση τουριστών ούτε το φυσικό περιβάλλον, ούτε η κοινωνικό-πολιτιστική δομή των κοινοτήτων υποδοχής. Αντίθετα, οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται από τον γεωτουρισμό τόσο οικονομικά όσο και πολιτιστικά.

Μέσω της συγκεκριμένης μορφής θεματικού τουρισμού ο επισκέπτης ταξιδεύει και αναζητά προορισμούς με ιδιαίτερη γεωλογική αισθητική και παράλληλα «ζωγραφίζει» στον χάρτη την δική του γεωδιαδρομή μέσω της οποίας ανακαλύπτει διαμάντια που κρύβει στους κόλπους της η Ελληνική Γη. Αναρίθμητα τοπία γεωλογικού ενδιαφέροντος, ενεργά ηφαίστεια, σπήλαια, θεματικά φαράγγια, μικρά ή μεγάλα γεωλογικά ρήγματα, σπάνια πετρώματα και ορυκτά που αποτελούν τους «σιωπηλούς» μάρτυρες της διαρκούς εξέλιξης της φύσης.