Εκπαιδευτικός Τουρισμός

“Through Education you Create the Vision”

Ένα ταξίδι γεμάτο γνώση και νέα οπτική χτίζει και δημιουργεί το όραμα…Και αυτό μέσω του εκπαιδευτικού τουρισμού γίνεται πράξη !

Στη συγκεκριμένη μορφή,  η επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποιείται σε ένα χρονικό διάστημα που ορίζουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Αυτό συμβαίνει είτε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είστε για πραγματοποίηση κύκλου σπουδών οποιουδήποτε επιπέδου, περιεχομένου και σκοπού, που διοργανώνονται από οποιονδήποτε πάροχο και απαιτούν είσοδο και διαβίωση στην Ελλάδα, αξιοποιώντας παράλληλα την παραμονή τους στον τουριστικό προορισμό για ψυχαγωγία και ανάπαυση.

Ο εκπαιδευτικός τουρισμός πιο συγκεκριμένα διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

  • Τουρισμό Νεολαίας (Youth Traveling)
  • Εκπαιδευτικό τουρισμό (Tourism Education) που αφορά εκπαιδευτικά προγράμματα ή συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα ανταλλαγής
  • Επαγγελματική τουριστική πρακτική άσκηση.

Προγράμματα εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα:

Όταν τα ταξίδια συνδυαστούν με προγράμματα εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα σίγουρα το τελικό αποτέλεσμα χαράζει μία νέα οπτική και δημιουργεί στον ταξιδιώτη κάτι το βιωματικό.

Η αίσθηση της ομαδικότητας και της συμμετοχικότητας  εντείνεται ανάμεσα σε ένα εκπαιδευτικό έδαφος που έχει την δύναμη να δημιουργήσει το όραμα. Από την ιστορία και την εθνογραφία μέχρι την λαογραφία και το σύνολο των πεδίων του πολιτισμού η εμπειρία σίγουρα μπορεί να εκτοξευτεί.

Ανάμεσα σε ένα τουριστικό προορισμό οι διάφοροι εκπαιδευτικοί κύκλοι που πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μεταφέρουν και επικοινωνούν στους συμμετέχοντες μία εξαιρετική δράση-αντίδραση με το αντικείμενο που έχουν επιλέξει καθώς και με την τοπική κουλτούρα του προορισμού.

Γνωριμία με την Ελληνική πολιτιστική κληρονομιά:

Η ταυτότητα μιας χώρας, η αξία και ο πολιτισμός της ταυτίζονται άμεσα με την πολιτιστική κληρονομιά. Με μία κληρονομιά που κληροδοτείται από το παρελθόν στο παρόν και από το παρόν στο μέλλον. Με την κάθε γενιά να αναλαμβάνει την σκυτάλη με έναν και μοναδικό στόχο…την ανάδειξη και την προστασία του πολιτιστικού προϊόντος. Γιατί η πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου συνδέεται άμεσα με την συλλογική συνείδηση του λαού, με το αίσθημα του συνανήκειν,  με την καθημερινή κουλτούρα και σαφώς με τον προσδιορισμό και την εξωστρέφεια μιας συγκεκριμένης ταυτότητας.

Μέσω του θεματικού τουρισμού η γνωριμία με την Ελληνική πολιτιστική κληρονομιά γίνεται μέσω στοχευμένων δράσεων, ξεναγήσεων και δρώμενων με το πολιτιστικό προϊόν να ατενίζει μακριά και να μεταφέρει ιστορίες του σήμερα και του αύριο. Η διαχρονικότητα και η ιερότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς συνομιλούν με την σύγχγρονη αντίληψη και σκέψη για να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο μωσαϊκό γνώσης και αλληλεπίδρασης.

Γιατί ο Πολιτισμός είναι η Ταυτότητα μας !