Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η διεθνής έκθεση Thematic Tourism Expo & Food Festival
Υπό την Αιγίδα της ΕΝ.Π.Ε η διεθνή έκθεση Thematic Tourism Expo & Food Festival
Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού η διεθνής έκθεση – Thematic Tourism Expo & Food Festival
Thematic Tourism Expo & Food Festival